Book
Sahypa 702

TÜRKMENISTANYŇ ADMINISTRATIW HUKUK BOZULMALARY HAKYNDA KODEKSI

Türkmenistanyň Adalat Ministrligi giňişleýin

2019-njy ýylyň 1-nji awgustyna çenli girizilen üýtgetmeler we goşmaçalar bilen

Mazmuny

TÜRKMENISTANYŇ JENAÝAT IŞ ÝÖREDIŞ KODEKSI

Türkmenistanyň Adalat Ministrligi giňişleýin

2019-njy ýylyň 1-nji awgustyna çenli girizilen üýtgetmeler we goşmaçalar bilen

Mazmuny
Book
Sahypa 687

TÜRKMENISTANYŇ RAÝAT KODEKSI

Türkmenistanyň Adalat Ministrligi giňişleýin

2019-njy ýylyň 1-nji awgustyna çenli girizilen üýtgetmeler we goşmaçalar bilen

Mazmuny
Book
Sahypa 639
Book
Sahypa 567

TÜRKMENISTANYŇ GÜMRÜK KODEKSI

Türkmenistanyň Adalat Ministrligi giňişleýin

2019-njy ýylyň 1-nji awgustyna çenli girizilen üýtgetmeler we goşmaçalar bilen

Mazmuny

TÜRKMENISTANYŇ JENAÝAT-ÝERINE ÝETIRIŞ KODEKSI

Türkmenistanyň Adalat Ministrligi giňişleýin

2019-njy ýylyň 1-nji awgustyna çenli girizilen üýtgetmeler we goşmaçalar bilen

Mazmuny
Book
Sahypa 304

TÜRKMENISTANYŇ JENAÝAT KODEKSI

Türkmenistanyň Adalat Ministrligi giňişleýin

2019-njy ýylyň 1-nji awgustyna çenli girizilen üýtgetmeler we goşmaçalar bilen

Mazmuny
Book
Sahypa 366

"SALGYTLAR HAKYNDA" TÜRKMENISTANYŇ BITEWI KANUNY

Türkmenistanyň Adalat Ministrligi giňişleýin

2019-njy ýylyň 1-nji awgustyna çenli girizilen üýtgetmeler we goşmaçalar bilen

Mazmuny
Book
Sahypa 519

TÜRKMENISTANYŇ ARBITRAŽ IŞ ÝÖREDIŞ KODEKSI

Türkmenistanyň Adalat Ministrligi giňişleýin

2019-njy ýylyň 1-nji awgustyna çenli girizilen üýtgetmeler we goşmaçalar bilen

Mazmuny
Book
Sahypa 167

TÜRKMENISTANYŇ BÝUJET KODEKSI

Türkmenistanyň Adalat Ministrligi giňişleýin

2019-njy ýylyň 1-nji awgustyna çenli girizilen üýtgetmeler we goşmaçalar bilen

Mazmuny
Book
Sahypa 224

TÜRKMENISTANYŇ SÖWDA DEŇIZ GATNAWYNYŇ KODEKSI

Türkmenistanyň Adalat Ministrligi giňişleýin

2019-njy ýylyň 1-nji awgustyna çenli girizilen üýtgetmeler we goşmaçalar bilen

Mazmuny
Book
Sahypa 443
Book
Sahypa 191

TÜRKMENISTANYŇ HOWA KODEKSI

Türkmenistanyň Adalat Ministrligi giňişleýin

2019-njy ýylyň 1-nji awgustyna çenli girizilen üýtgetmeler we goşmaçalar bilen

Mazmuny
Book
Sahypa 133

TÜRKMENISTANYŇ TOKAÝ KODEKSI

Türkmenistanyň Adalat Ministrligi giňişleýin

2019-njy ýylyň 1-nji awgustyna çenli girizilen üýtgetmeler we goşmaçalar bilen

Mazmuny
Book
Sahypa 197

TÜRKMENISTANYŇ SANITAR KODEKSI

Türkmenistanyň Adalat Ministrligi giňişleýin

2019-njy ýylyň 1-nji awgustyna çenli girizilen üýtgetmeler we goşmaçalar bilen

Mazmuny
Shadow

Hukuk Maglumatlary Merkezi

2019-njy ýylyň 1-nji awgustyna çenli girizilen üýtgetmeler we goşmaçalar bilen

Namanyň görnüşi

Namany kabul eden edara

Kabul edilen senesi