Hukuk meseleleri boýunça raýatlaryň jemgyýetçilik kabul edişligi

Hukuk meseleleri boýunça raýatlaryň jemgyýetçilik kabul edişligi

Salgysy: Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň binasy (Aşgabat şäheri, Arçabil şaýoly, 150-nji jaý)

Wagty: sagat 10:00-dan 12:00-a çenli

Wekiller: Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň, Türkmenistanyň Baş prokuraturasynyň, Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň wekilleri we                 Aşgabat şäher adwokatlar kollegiýasynyň agzasy

Habarlaşmak üçin: 39-19-21, 39-19-20

Sentýabr
08.09.2018 Şenbe
22.09.2018 Şenbe
Oktýabr
13.10.2018 Şenbe
27.10.2018 Şenbe
Noýabr
10.11.2018 Şenbe
24.11.2018 Şenbe
Dekabr
08.12.2018 Şenbe
22.12.2018 Şenbe