Hukuk meseleleri boýunça raýatlaryň jemgyýetçilik kabul edişligi

Hukuk meseleleri boýunça raýatlaryň jemgyýetçilik kabul edişligi

Salgysy: Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň binasy (Aşgabat şäheri, Arçabil şaýoly, 150-nji jaý)

Wagty: sagat 10:00-dan 12:00-a çenli

Wekiller: Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň, Türkmenistanyň Baş prokuraturasynyň, Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň wekilleri we                 Aşgabat şäher adwokatlar kollegiýasynyň agzasy

Habarlaşmak üçin: 39-19-21, 39-19-20

Fewral
02.02.2019 Şenbe
16.02.2019 Şenbe
Mart
02.03.2019 Şenbe
16.03.2019 Şenbe
Aprel
06.04.2019 Şenbe
20.04.2019 Şenbe
Maý
04.05.2019 Şenbe
25.05.2019 Şenbe
Iýun
08.06.2019 Şenbe
22.06.2019 Şenbe
Iýul
06.07.2019 Şenbe
20.07.2019 Şenbe
Awgust
03.08.2019 Şenbe
24.08.2019 Şenbe
Sentýabr
07.09.2019 Şenbe
21.09.2019 Şenbe
Oktýabr
05.10.2019 Şenbe
19.10.2019 Şenbe
Noýabr
09.11.2019 Şenbe
23.11.2019 Şenbe
Dekabr
07.12.2019 Şenbe
21.12.2019 Şenbe